BIM - Building Information Modelling

BIM z angielskiego Building Information Modeling oznacza modelowanie informacji o budynku. Koncepcja procesu BIM na świecie istnieje od lat 70-tych XX wieku. Definicja BIM wg. Narodowego Komitetu Standardów Projektowania BIM w USA definiuje ten proces jako:
„cyfrową reprezentację fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. BIM jest współdzieloną bazą wiedzy z informacjami o budynku tworzących wiarygodne podstawy do decyzji w czasie życia obiektu; definiowanym jako czas od pierwszych koncepcji do rozbiórk” [Tłumaczenie własne] (za 17.^ „Frequently Asked Questions About the National BIM Standard-United States – National BIM Standard – United States” Nationalbimstandard.org. Retrieved 17 October 2014.) W praktyce oznacza to wymianę danych o budynku pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego na każdym etapie. Jako projektanci dostarczamy główną część tego procesu jakim jest model przestrzenny budynku wraz z jego parametrami fizycznymi i funkcjonalnymi. Na podstawie tego modelu zarówno inwestor, wykonawca jak i przyszły użytkownik mogą podejmować właściwe decyzje związane z obiektem i jego użytkowaniem.

Dodatkowym atutem prowadzenia procesu inwestycyjnego w ideologii BIM jest pełna przejrzystość procesu, jak również ciągła, a nie skokowa jak podczas tradycyjnego projektowania, wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu. Dzięki temu praktycznie wyeliminowane zostają kosztowne pomyłki podczas wszelkich zmian wprowadzanych podczas realizacji inwestycji.

Obrazek pochodzi ze strony http://buildipedia.com

[Obrazek pochodzi ze strony http://buildipedia.com]

Modele 3D i 4D i 5D - co to jest?

Model 3D – przestrzenny model budynku dostarczany najczęściej przez projektanta.
Model 4D – do każdego obiektu z modelu 3D dodana jest informacja harmonogramowa o czasie rozpoczęcia i zakończeniu prac nad realizacją – najczęściej wykonywane przez wykonawcę.
Model 5D – informacje harmonogramowe uzupełnia się o te związane z kosztami.

W Design Construction Studio stosujemy BIM od strony projektowej od 2000 roku, technologia rozwijała się, a my razem z nią. Dzisiaj, korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologii projektowych. Będąc ekspertem w tej dziedzinie jesteśmy w stanie zbudować każdy model, który wspomoże proces realizacji i życia obiektu.

Co daje BIM inwestorowi?

  • Krótszy czas realizacji inwestycji
  • Elastyczne podejście do klienta i modyfikacje na bieżąco projektu
  • Niższe koszty utrzymania obiektu
  • Modele 4D i 5D

Co daje BIM wykonawcy?

  • Łatwiejsze uzgodnienia z projektantem.
  • Przejrzystość i łatwość rozliczeń z podwykonawcami.
  • Harmonogramowanie widoczne w modelu 3D ułatwia szybką kontrolę poprawności wykonania harmonogramu.
  • Krótszy czas budowy to mniejsze koszty.
  • Aktualny model dostępny online w czasie rzeczywistym.